logo Adolf Skramstad

Adolf Skramstad: bibliografi

Adolf Skramstad - bøker

Adolf Skramstads romaner og fortellinger

Et Udskud : fortælling
Kristiania 1890

 

cover: et udskud


Fra hytte og skog : fortællinger
Vaalebro 1897 

Smaagutter : Historier for Ungdommen
Kristiania 1897

Paa bygden / fortælling
Kristiania 1897

Jon Høje : fortælling
Kristiania 1901

Vaarflom
Vaalebro 1904

I peiskroken : historier
Kristiania 1909

 

 

I solvæggen : nye historier
Kristiania 1910

 

cover I solvæggen

 

I Kvældingen : nyeste Historier
Kristiania 1911

Sambygdinger : historier
Kristiania 1912

I vidunderlandet : historier
Kristiania 1913
Inneholder Et efterord om hedemarksmaalet.

 

 

Oppi aasmarka : fortælling
Kristiania 1913

Eventyr om skogens dyr
Kristiania 1914  

I storbygda : fortælling
Kristiania 1914

Folk og fæ : nye historier av Hans Moa
Kristiania 1915  

I gard og grænd
Kristiania 1916

Mange slags folk : historier
Kristiania 1917  

Oplændinger : fortællinger
Kristiania 1917

Godtfolk : fortællinger
Kristiania ca 1918

Landsens folk : fortællinger
Kristiania 1919

Frifanter : historier
Kristiania 1919

Gjeltgutten : fortælling
Kristiania 1920 

Venner og grander : historier
Kristiania 1921

Fra dyrehaven
Kristiania 1921 

En Foregangskar
Kristiania 1922

Paa videvanke : skildringer
Kristiania 1922

Helg og søktn : fortællinger
Kristiania 1923

Gjet-Pær : fortælling
Kristiania 1924

 

 

Kjens folk : skildringer
Kristiania 1924

Medmennesker : historier
Oslo 1925

Kapellæin Palerud : prestgardsliv paa Hemarka i 1860-70
Oslo 1926

Skramstads beste : historier
Oslo 1927

 

Diverse avisartikler, intervjuer, småskrifter etc. av Adolf Skramstad

Dikt

Norske Intelligenssedler Søndag
1898. s. 446
Langt deroppe. Dikt. Første linje: I Aas og Li gaar en ulændt

Dagbladet
Kubanernes Sang. Dagbladet 27.5.1898
Den fangne Ørn. Dagbladet 19.7.1898

Kunstnerintervjuer

Reiseskildringer (visstnok fra Hamar-kanten)

 

Småskrifter etc.

Guttebladet Norske Gutter: Årgang 1 1898 s 174 dikt: Vesle-Petter

Guttebladet Norske Gutter: Årgang 2 1899 s 129 Pan, s 225 Skrømt paa laaven

Guttebladet Norske Gutter: Årgang 6 1903 s 222 dikt: Forstyrret konsert

Mjøsen : reisehaandbog
Kristiania 1906

Ledig jord
Priser, dyrkningsomkostninger m.v.
Til veiledning særlig for vordende smaabrukere
Utgivelsesår: 1913
Kristiania
Grøndahl og Søns Boktrykkeri

Theaterkatten
Humoristiske småstykker samlet av Olaf Krohn
B. 11
Adolf Skramstads bidrag: Godt stell. Dikt.
Førstelinje: «På ’Slurverud’ var det et morosamt …»

Theaterkatten
Humoristiske småstykker samlet av Olaf Krohn
B. 13
Kristiania 1909
Adolf Skramstads bidrag: Skuffet Kjærlighed. Dikt.
Førstelinje: «Paa Grangrenen sad der en Kraakemadam.»

Theaterkatten
Humoristiske småstykker samlet av Olaf Krohn
B. 15
Adolf Skramstads bidrag: Den nye Tid. Dikt.
Førstelinje: «I disse mange opfinnelsers år …»

Hedemarkens Amtstidene 15/1 1914 s 1
Litt Friisiana

Det koselige hjørne : norsk humør
Første samling.
Kristiania 1915

Lyngblomster
12. samling / udgit av Lærernes vennekreds i Kristiania
Kristiania 1915  

David Harum
Oversettelse. Ukjent årstall.
Ifølge Adolf Skramstad er dette hans eneste oversettelse. Se brev til universitetsbibliotekar Hjalmar Pettersen.

Skrønebog : muntre historier af forskjellige forfattere
Antologi. Bidrag av: Sivle, Sfinx, Bojer, Tvedt, Seland, Finn Fogg, Stub Wiberg, Koren-Wiberg, Adolph [sic!] Skramstad, Kvænnavika etc.
Chicago 1918

Hedemarkens Amtstidene 15/1 1919 s 1
Renbeitespørsmaalet

Magne
Julen 1920 s 118-123 hadde historien "Nusse" av Adolf Skramstad skrevet for Magne.
Magne Julen 1912 s 36-39 Langt oppaa landsbygden. For Magne av Adolf Skramstad. Magne Julenummer 1923 Han Lars Dokken og reven. Fortelling for Magne av Adolf Skramstad.

Jul i bygden
1927
Julelag på bygda. Dikt.
Førstelinje: Det var her et åre like etter jul …

På folkemunne. 28. samling
Med Adolf Skramstad som gjest
Oslo 1977

Muntert lag - fra Hedmark
Lokalhistorisk forlag 1989
Red. Arve Stensrud 
Bidrag av: Adolf Skramstad, Ove Ansteinsson, Olaf Lommerud, Christian Krohg, Barbra Ring, Helene Lassen, Oddvar Røst, Hans Haga, Alf Prøysen, Kjell Aukrust, Vidar Sandbeck, Dagfinn Grønoset, Odd Eidem, Odvar Nordli, Ola Jonsmoen og Torbjørn «Bertil Gåbort» Ekern.

Hedmark
Under redaksjon av Sigmund Moren.
Oslo 1978
(Bygd og by i Norge)

Litteraturer : vandringer til Hedmarks diktersteder
Vallset 1997
Oplandske bokforl.

I gamle fotefar
Øyer og Tretten historielag 2007
Kort omtale av Adolf Skramstad. "Ei kunstnerinne borti skogen" fra "Kjens-folk".

HA 16/8 1905
Vilkaarene.
Renbeitespørgsmaalet.

HA 23/1 1911
Sagtmodig-Jo og Stilfæru-Pær.
En Historie fra Hedemarken.
Med Tegninger av Maleren Kristian Haug.

HA 27/2 1911
En Mærrabytter.
Øiebliksbillede fra et Hedemarked.

HA 31/3 1911
Da Mons Nerjordet blev kirktjener.
Et livsbillede fra 80-Aarene.

HA 14/12 med fortsettelse 17/12 1918
Sola i Ka´lstad.

HA 20/12 1919
Du faar agte dig naa, Gunder.
En historie fra bygderne.

 

1898: Barnets blad (redigert av Lars Kjølstad) kom med 50 nummer i 1898 med fortløpende sider. Det skal blitt gitt ut 4 årganger i alt av Barnets blad.

På s 106 begynner det en fortelling: Den glade senske.

På s 41 et dikt: Graaspurvens vintervis.

På s 367 et dikt: Gutten og de nye skierne.

På s 141 og 146 en naturhistorisk fortelling delt på 2 nummer: Hvordan tømmeret kommer fra skogen.

På s 22 i julenummeret 1898 fortellingen: Den første vesten min.

I Juleaften paa Landet 1924, Norsk Landmandsblads Julehefte redigert av Thormod Skatvedt er det en fortelling av Adolf Skramstad: Da fettlærstøvlene til Ola Paalsbakken kom til hæder igjen. Den er på dialekt.

I tillegg skal Adolf Skramstad være representert i Bar og blom 1928 og 1932. 2 bøker redigert av Johan Austbø til opplesing i ungdomslag.

 

Stor takk til Anders Skjøtt og Sverre Søgaard for utfyllende opplysninger!