logo Adolf Skramstad

Adolf Skramstad: Medmennesker : historier

Utgivelsesår: 1925
Olaf Norlis Forlag
Oslo
130 s.
Nikolai Olsens Boktrykkeri

Innhold:
Æressalutten
Da svina skulde ha det messom andre storfolk
Syversens forstyrrede julefred
Hvorfor handelsreisende Olsen ikke mere vil holde skaaltaler
Likkjistefabrikant Iversen jubilerer
Dengangen som atte jeg vikarierte som kjerketjener
Feiern paa faulejakt
Bare rejnhekle venskapet
En velgjører begraves
Efter sundhetens fordringer
Da fettlærstøvlene hans Ola Paalsbakken kom til hæder og værdighet igjen
Dengangen som atte jæ kurerte mig sjæl

 

Tilbake til Adolf Skramstads bibliografi.