Familien Skramstad - for slektsinteresserte

→ Andreas Andersen Skramstad (1829–1894) 

→ Ole Skramstad (1872–1934)

→ Ole Skramstads etterfølgere

→ Dagmar Skramstad (1902-1997)

→ Fridtjof Nilsen (1900-1944)

→ Fridtjof Nilsens familie

Andreas Andersen Skramstad 

Borgerskap som malermester 5.4.1854 og som glassmester 27.3.1873. Født 21.9.1829 i Vang, død 12.4.1894 i Hamar, foreldre gårdbruker og børsemaker Anders Andersen Skramstad og Mari Hågendatter Vold
Skramstad gikk i lære hos malermester Jens Flagstad i Hamar og fikk lærebrev 9.12.1851. Etterpå arbeidet han en tid i Øyer i Gudbrandsdalen og hos malermester Chr. Heyerdahl i Hamar. 
I 1850-årene bodde Skramstad som leieboer i den gården ved Østre torv som han senere kjøpte (nå Torvgaten 34, J. Jacobsen). Han leide først av snekkermester Erik Hansen, senere av Lars Eriksen Herset, som kjøpte gården 1857. I 60-årene bodde Skramstad den lengste tiden i Borger Larsens gård ved Stortorvet (Torvgaten 81). Men så i 1872 kjøpte han den nevnte gården ved Østre torv og bodde der resten av livet. 
Skramstad var en begavet mann som gjorde seg atskillig gjeldende i byens liv. Han var formann i håndverkerforeningen i flere år, og han hadde kunstneriske evner. Utallige er de teaterforestillinger og festligheter i Hamar hvor Skramstad har sørget for dekorasjonene. Som kjent gikk talentet i arv til hans sønner. Den som roter litt i byens arkivsaker vil av og til støte på hans nydelige håndskrift. Han var medlem av takstkommisjoner og utvalg, og førte gjerne protokollen. Hans kone hadde privathotell i mange år. 
Andreas Andersen Skramstad giftet seg 7.12.1853 i Hamar med Karen Larsdatter, født 22.3.1832 i Nes, død 23.6.1906 i Hamar, foreldre husmann Lars Johnsen Voldseie og Kari Johansdatter.

Andreas Andersen Skramstad og Karen Larsdatter fikk 11 barn, alle født i Hamar:

1. Amalie Skramstad, født 16.2.1854, død 31.5.1901 i Gjøvik. 
Gift med malermester Jens Mikkelsen, Gjøvik.

2. → Ludvig Skramstad, født 30.12.1855, død 27.12.1912 i München. Gift først med Aurora Marie Adelheid, så med hennes søster, sangerinnen Emma Guidotti, født 28.5.1852, død 21.11.1944. Deres barn er Karen Skramstad (som var gift med doktor Johannes E. Erichsen i Hamar), Nathalie (Dibben) f. 30.03.1891 d. 18.01.1956 og Helga.

3. Karoline Skramstad, født 5.6.1858, død 6.1.1947. Hun hadde syforretning i Hamar. Ugift

Karoline Skramstad, annonse i Oplandenes Avis 21. januar 1879

Annonse i Oplandenes Avis 21. januar 1879 for Karoline Skramstads syforretning.

4. Oline Mathilde Skramstad, født 16.8.1860, død 30.3.1911. Ugift. Ble åpenbart kun kalt Mathilde.

Dødsannonse for Mathilde Skramstad, død 30. mars 1911

5. Carl Albert Skramstad, født 19.3.1863, død 23.5.1881.

6. Adolf Hedevard Skramstad, født 25.5.1865, død 3.2.1927 i Nittedal. Han var først telegrafist og kontorist ved jernbanen i noen år, men sluttet senere og levde som → forfatter og journalist. Mest kjent er han blitt for sine troverdige og morsomme folkelivsskildringer fra Hedemarken, skrevet på et treffsikkert hedemarksmål. Gift med Hulda Haraldsen, født 6.11.1867, død 29.2.1940, datter av verkstedformann Even Haraldsen, Hamar.

7. Olga Marie Skramstad, født 26.4.1867, død 19.11.1869.

8. Ingvald Martin Skramstad, født 4.7.1869, død 28.7.1885.

9. Ole Skramstad, født 26.2.1872, død 26.2.1934. Malermester i Hamar, overtok sin fars forretning. Han hadde også talent som kunstmaler, utførte mange dekorasjonsarbeider i Hamar og har malt svært mange av byens foreningsfaner, kanskje de fleste. Gift med Thea (eg. Inga Dorthea) Flagstad, født 9.4.1873, død 28.10.1944. Blant deres barn er Arvid Skramstad, kontorsjef ved kraftselskapet i Hamar, og Eilif Skramstad, sekretær ved jernbanen i Hamar. Dessuten Olaug og Dagmar.

10. Hartvig Skramstad, født 27.5.1874, død 26.5.1875.

11. Helga Skramstad, født 1878, død 31.1 1896. 

(Hovedkilde: Hedmark slektshistorielags tidsskrift III, hefte 5, Hamar 1951)

 

Familien Skramstad

Fra venstre Eilif, Thea, Olaug, Ole, Dagmar og Arvid i hjemmet på Hamar ca. 1918.

Ole Skramstad 1872–1934

Æresporten på Lillehammer under kong Haakon 7.s kroningsreise 1906

Ole Skramstad: Æresporten på Lillehammer under kong Haakon 7.s kroningsreise 1906

«Her er Sommersol nok. Her er Sædejord nok.»

Ventende mennesker på Lillehammer under Christian Frederik Carl Georg Valdemar Axels kroningsreise 1906. Dekorasjonene på æresporten var utført av Ole Skramstad, ifølge dette fotografiet som «alltid» har vært i familiens eie, men som jeg ikke vet hvor stammer fra.

Ole Skramstad

Christian Frederik Carl Georg Valdemar Axel, bedre kjent under navnet Haakon 7, sønn av kong Frederik 8 av Danmark, ble valgt til Norges konge ved enstemmig stortingsbeslutning 18. november 1905. Han ble kronet i Domkirken i Trondheim 22. juni 1906. Han døde 21. sept. 1957.

 

Ole Skramstad

Ole Skramstad som ung

 

Ole Skramstad

Ole Skramstad, født 26.2.1872, død 26.2.1934. Malermester i Hamar, overtok sin fars forretning. Han hadde også talent som kunstmaler, utførte mange dekorasjonsarbeider i Hamar og har malt svært mange av byens foreningsfaner, kanskje de fleste. Gift med Thea (eg. Inga Dorthea) Flagstad, født 9.4.1873, død 28.10.1944.

Ole Skramstad var aktiv i flere idrettsgrener.

Ole Skramstads etterfølgere

Ole Skramstad

1 Ole Skramstad f. 26.02.1872 d. 26.02.1934 g. Thea (Dorothea) Flagstad f. 09.04.1873 d. 28.10.1944

 

 

Arvid Skramstad f. 27.08.1899 d. 14.03.1955 g. Dordy Sætre

 

 

Eilif Skramstad f. 21.10.1900 d. 1964 g. Dagny Walby f. Jorde f. 1902

 

 

Kirsten Skramstad f. 12.12.1901 d. 1902

 

 

Dagmar Skramstad f. 07.12.1902 d. 02.02.1997 g. Fridtjof Nilsen f. 03.07.1900 d. 14.05.1944

 

 

 

Solveig Kristoffersen (f. Nilsen) g. Ole Bülow Kristoffersen

 

 

 

 

To barn

 

 

 

Astri Skramstad (f. Nilsen) f. 04.10.1934 d. 02.04.1989 g. Per Lorang Warolin f. 10.04.1935 d. 19.08.1977

 

 

 

 

Per-Erik Skramstad (f. Warolin) f. 10.08.1962

 

 

 

 

Marit Skramstad Warolin (f. Warolin) f. 20.05.1964

 

 

 

 

Bjørn Skramstad Pryser (f. Warolin) f. 08.12.1967

 

 

Olaug Berg (f. Skramstad) f. 08.09.1913 d. 30.10.2004 g. Roald Aksel Berg f. 19.8.1912 d. 26.4.1969

 

 

 

Eigil Berg f. 27.05.1949 g. Anne-Grethe Dahlen f. 13.05.1954

 

Dagmar Skramstad (1902–1997)

Dagmar Skramstad

 

Dagmar Elfrida Skramstad

 

Dagmar Elfrida Skramstads – Kokoppe-Indpodnings-Attest fra 1904¨

Dagmar Elfrida Skramstads – Kokoppe-Indpodnings-Attest fra 1904.

 

Olaug og Dagmar Skramstad ca. 1930 (?)

Olaug og Dagmar Skramstad ca. 1930 (?).

 

Fridtjof Nilsen (1900-1944)

Fridtjof Nilsen (f. 03.07.1900 d. 14.05.1944) arbeidet som selger. Som ung var han aktiv i Turn- og Idrettslaget National i Sarpsborg. Da han flyttet til Oslo, ble han aktiv i Kristiania Atletklub (senere Oslo Atletklubb). I nekrologen som sto i Aftenposten 19. mai 1944 sto det at han i Oslo Atletklubb gjorde «megen nytte for seg i administrasjonen, spesielt i en rekke år som kasserer, og nedla et stort arbeid i en for bokse- og brytesporten gyllen tid, i årene omkring 1924–30.» Videre står det at han «overalt vant seg venner ved sitt tindrende gode humør, sitt lyse sinn og sin store tjenestvillighet».

Fridtjof Nilsens familie

Carsten Nilsen f. 1839 (bakermester) var gift med Julie Nilsen f. 1838 i Aalborg. Julie kom til Norge i 1863.

Barn av Carsten og Julie Nilsen: Carl, Georg, Eleonore, Nils* (bakermester), Kristian, Bernhard, Conrad og Ove.

*Bakermester Nils Nilsen giftet seg med Anna fra Flekkefjord. De fikk 7 barn: Yngvar, Øystein, Fridtjof (f. 03.07.1900 d. 14.05.1944), Nils, Torodd, Herlaug og Ingegerd. Yngvar skal ha dødd av spanskesyken (dvs. ca 1918–1919).

Fridtjof Nilsen arbeidet som selger.

Yngvar Nilsen, Fridtjofs eldste bror. Død av spanskesyken.

«Yngvar, Fridtjofs eldste bror. Død av spanskesyken.»