Om familen Skramstad

1000x700-Dagmar-Olaug-1930-aara-R0012485

 

Familien Skramstad (for slektsinteresserte) >>

Adolf Skramstad >>

Ludvig Skramstad >>

Per-Erik Skramstad >>

 

En gren av familien Skramstad

- for slektsinteresserte

Andreas Andersen Skramstad 
Borgerskap som malermester 5.4.1854 og som glassmester 27.3.1873. Født 21.9.1829 i Vang, død 12.4.1894 i Hamar, foreldre gårdbruker og børsemaker Anders Andersen Skramstad og Mari Hågendatter Vold
Skramstad gikk i lære hos malermester Jens Flagstad i Hamar og fikk lærebrev 9.12.1851. Etterpå arbeidet han en tid i Øyer i Gudbrandsdalen og hos malermester Chr. Heyerdahl i Hamar. 
I 1850-årene bodde Skramstad som leieboer i den gården ved Østre torv som han senere kjøpte (nå Torvgaten 34, J. Jacobsen). Han leide først av snekkermester Erik Hansen, senere av Lars Eriksen Herset, som kjøpte gården 1857. I 60-årene bodde Skramstad den lengste tiden i Borger Larsens gård ved Stortorvet (Torvgaten 81). Men så i 1872 kjøpte han den nevnte gården ved Østre torv og bodde der resten av livet. 

Skramstad var en begavet mann som gjorde seg atskillig gjeldende i byens liv. Han var formann i håndverkerforeningen i flere år, og han hadde kunstneriske evner. Utallige er de teaterforestillinger og festligheter i Hamar hvor Skramstad har sørget for dekorasjonene. Som kjent gikk talentet i arv til hans sønner. Den som roter litt i byens arkivsaker vil av og til støte på hans nydelige håndskrift. Han var medlem av takstkommisjoner og utvalg, og førte gjerne protokollen. Hans kone hadde privathotell i mange år. 
Andreas Andersen Skramstad giftet seg 7.12.1853 i Hamar med Karen Larsdatter, født 22.3.1832 i Nes, død 23.6.1906 i Hamar, foreldre husmann Lars Johnsen Voldseie og Kari Johansdatter.

Hedemarkens Amtstidende, 17. april 1894: Notis om Andreas Skramstads bortgang

Hedemarkens Amtstidende, 17. april 1894: Notis om Andreas Skramstads bortgang.

 

Andreas Andersen Skramstad og Karen Larsdatter fikk 11 barn, alle født i Hamar:

1. Amalie Skramstad, født 16.2.1854, død 31.5.1901 i Gjøvik. 
Gift med malermester Jens Mikkelsen, Gjøvik.

2. Ludvig Skramstad, født 30.12.1855, død 27.12.1912 i München. Gift først med Aurora Marie Adelheid, så med hennes søster, sangerinnen Emma Guidotti, født 28.5.1852, død 21.11.1944. Deres barn er Karen Skramstad (som var gift med doktor Johannes E. Erichsen i Hamar), Nathalie (Dibben) f. 30.03.1891 d. 18.01.1956 og Helga.

3. Karoline Skramstad, født 5.6.1858, død 6.1.1947. Hun hadde syforretning i Hamar. Ugift

4. Oline Mathilde Skramstad, født 16.8.1860, død 30.3.1911. Ugift.

5. Carl Albert Skramstad, født 19.3.1863, død 23.5.1881.

6. Adolf Hedevard Skramstad, født 25.5.1865, død 3.2.1927 i Nittedal. Han var først telegrafist og kontorist ved jernbanen i noen år, men sluttet senere og levde som forfatter og journalist. Mest kjent er han blitt for sine troverdige og morsomme folkelivsskildringer fra Hedemarken, skrevet på et treffsikkert hedemarksmål. Gift med Hulda Haraldsen, født 6.11.1867, død 29.2.1940, datter av verkstedformann Even Haraldsen, Hamar.

7. Olga Marie Skramstad, født 26.4.1867, død 19.11.1869.

8. Ingvald Martin Skramstad, født 4.7.1869, død 28.7.1885.

9. Ole Skramstad, født 26.2.1872, død 26.2.1934. Malermester i Hamar, overtok sin fars forretning. Han hadde også talent som kunstmaler, utførte mange dekorasjonsarbeider i Hamar og har malt svært mange av byens foreningsfaner, kanskje de fleste. Gift med Thea (eg. Inga Dorthea) Flagstad, født 9.4.1873, død 28.10.1944. Blant deres barn er Arvid Skramstad, kontorsjef ved kraftselskapet i Hamar, og Eilif Skramstad, sekretær ved jernbanen i Hamar. Dessuten Olaug og Dagmar.

10. Hartvig Skramstad, født 27.5.1874, død 26.5.1875.

11. Helga Skramstad, født 1878, død 31.1 1896. 

(Hovedkilde: Hedmark slektshistorielags tidsskrift III, hefte 5, Hamar 1951. Sekundærkilder: Familiens arkiver)