Folkebøker fra 1500- og 1600-tallet

 

 

Kvalitet
Disse sidene har fått kvalitetsstempel av Danmarks Biblioteksskole.

Skramstad.no

 

 

Antall utgivelser av et utvalg tyske folkebøker

 

Forfatter/tittel

Utgitt første
gang

1471–
80

1481–
1500

1501–
20

1521–
30

1531–
50

1531–
50

Heinrich Steinhöwel: Griseldis

1471

10

4

2

1

5

5

Heinrich Steinhöwel: Apollonius

1471

3

3

2

1

1

3

Die sieben weisen Meister

1473

4

10

5

14

15

Thüring von Ringoltingen: Melusine

1474

10

6

3

6

9

Heinrich Steinhöwel: Aesop

ca. 1477/78

3

13

3

1

6

11

Salomon und Markolf

1482

 

8

5

1

6

Tristrant und Isalde

1484

 

2

1

2

9

Bruder Rausch

ca. 1488

 

2

7

1

4

Reinke de Vos

1498

 

1

2

7

15

Fortunatus

1509

 

 

2

1

8

14

Hermann Bote: Eulenspiegel

1510–11

 

 

4

14

12

Johannes Pauli: Schimpf und Ernst

1522

 

 

 

3

23

17

Veit Warbeck: Magelone

1535

 

 

 

 

12

8

Wilhelm Salzmann: Kaiser Oktavian

1535

 

 

 

 

6

7

 

Ik schal dansen unde kan nicht gan?Tabellen bygger på en mer omfattende oversikt i Michael Giesecke: Der Buchdruck in der frühen Neuzeit s. 300–301.

Det påfallende lave antall utgivelser i årene 1521–30 må henge sammen med de religiøse omveltningene som skjedde med så stor intensitet i disse årene og årene før og etter. «Die lutherische Pause» har en forsker (Wolfgang Stammler) kalt perioden mellom 1515 og 1536 (se A. Classen: The German Volksbuch s. 58f).

 

Bokhandleren Michael Harders oversikt over solgte bøker på Frankfurt-messen i 1569

Frankfurt-bokhandleren Michael Harder førte i 1569 opp en oversikt over antall bøker han hadde solgt på bokmarkedet samme år. I listen nedenfor er valgt ut de bøkene som har størst interesse for leserne av de danske folkebøker. Hele listen finnes i Albrecht Classen: The German Volksbuch s. 24.

Forfatter/tittel

Ant. solgte eks.

Die sieben weisen Meister

233

Johannes Pauli: Schimpf und Ernst

202

Fortunatus

196

Veit Warbeck: Magelone

176

Thüring von Ringoltingen: Melusine

158

Wilhelm Salzmann: Kaiser Oktavian

135

Heinrich Steinhöwel: Apollonius

85

Hermann Bote: Eulenspiegel

77

Elucidarius

70

Tristan und Isolde

56

Salomon und Markolf

32

 

Av folkebøkene som utkom før 1550, hadde hele 154 folioformat; 94 utkom i kvartformat og 19 i oktav. Dette forteller at det i vesentlig grad var aristokratiet og overklasseborgerne som hadde råd til disse bøkene.

 

Kilder:
Michael Giesecke: Der Buchdruck in der frühen Neuzeit. Eine historische Fallstudie über die Durchsetzung neuer Informations- und Kommunikationstechnologien. Frankfurt am Main 1991.
Albrecht Classen: The German Volksbuch. A Critical History of a Late-Medieval Genre. U.st. 1995.