Adolf Skramstad homepage

 

Hjem

Bibliografi

Brev

Bilder

Adolf Skramstads adresser

Les en fortelling av Adolf Skramstad

Skramstad

Slekt

Bli fan av Adolf Skramstad på Facebook!

Adolf Skramstad på Facebook

 

 

Adolf Skramstad
Kjærringa mi og den forrige kjæresten

En liten familieidyl

 

Jeg kom en dag i middagstiden efter Strandveien nedenunder fæstningsmuren. Der var ikke mange folk at se der paa den tid; bare enkelte, som vilde væk fra gatelarmen en liten halvtime.
    Fjorden laa blank; mastetopper raket nakne mot vaarhimlen; store maaker seilet majestetisk over det hele og slog av og til ned i vandspeilet med et plask. Her var bare fred.
    Ved badehuset nedenfor trappen, som fører op til nedre fæstningsvold, blev imidlertid freden brutt. En kar og et kvindfolk trættet, saa det smald i væggene.
    - «Se te og komma dig a'sted lidt fort naa, pindsvinet!» hørte jeg manden sa, idet jeg nærmet mig.
    Saa blev det stille med ét. De hadde nok opdaget, at der kom nogen. Uten at se nøiere paa denne dagligdagse scene fra visse kanter av byen vilde jeg gaa forbi, saa jeg ikke forstyrret familieidyllen, men stanset allikevel ved at manden med en flot armbevegelse tok av sig luen og ropte glad overrasket:
    «Nei, gudag, mester! Kjære er det Dere, som kommer her og besøker vors da!»
    Nu kjendte jeg ham straks. Jeg hadde møtt ham flere ganger, og han hadde hver gang fortalt mig forskjellige episoder av sit liv. Han kom nu familiært mot mig, mens kvindfolket puttet noget, formodentlig penger, i lommen og lusket av med litt uredig haar og kjolen i ulave som efter en liten batalje.
    «Jasaa, Di er ute og loffer i dettane vakre være' Di au, akkurat som jeg og a Ollevine,» fortsatte den andre. «Di ha'kke kjæresten med idag, ser jeg. Nei, nei, det er godt aa væra kvit døm av og tel au. En faar da væra litt ongkar imella. Men jeg saa nok, Di stod her nedmed stranda og kosa Dere og snakka ved ei lita, fin jente her om da'n; jeg har da øier i skallen jeg au, maa De tru. Ja, ja, en ska da kose sig med døm, naarsomatte en har tid og stønner te det, kan De skjønne. Aa ska døm ellers væra te dissane kvindfolka, om jeg maa væra saa fri aa spørre. - - - Om det var kona mi, som atte jeg sværva rundt med her for litt sia? Jo, Di kunde naa vel altis skjønne det, naarsomatte Di hørte vors snakke isammen. Jeg er da gift, veit Di, rekti orntli gift au. Di kan naa vel begripe det - - en kar som jeg. Hosdan jeg liker det? Aa, det er naa som en tar det det da. Døm ha'kke vært saa allerværst døm folka, som atte har finni op den indretningen, døm kaller for ækteskap; døm kunde ha finni op det, som atte hadde vært møe værre. Ikke for det - - det er no lissom et lotterispel altsamma da, skjønner Di. En stakkars elendig mand kan bli tat orntlig ved næsa a dissane kvindfolka. Det er jo bare løjn og falskhet med døm bestandig, veit Di. Saalænge som atte en frir te døm og holder litt morro og ber døm paa juleballer og cirkus og ballongopstigninger og saant no, saa er døm saa blie som smør; men bare døm har faat det eine beine innafor ækteskapet, saa gaar snart forjyllinga a døm i en fyk og en fei. Det kan endda gaa an, naar som atte en er litt modernes a sig, saa'n kan skilles a med døm, naar'n ikke liker døm længer. Det er inga anna raad, skjønner Di, det er da litt vet i skallen paa vors mandfolk au. En ka'kke ha saanne skabberakker aa trække paa hele sit liv; det faar da væra maate paa. Nei, den forrie kjæresten min det var no ant te løstseiler det end dennane prammen, jeg naa farer med. Hu var rekti e' dame, om jeg ska si det sjæl. Hu hadde fine springstøvler, far, og blonder paa underskjørtet og hansker og parasol med frønser paa, og en sjinjong hadde a som atte ropte a veien. Naar som atte vi gik isammens om kvællane ute paa Grønland, saa feide a rekti fortauet reint for folk og barnevogner. Og Di kan tru, døm glante etter vors og undras paa, hvad det var for e' fin dame, som atte hadde haka sig paa mig. Ja, anten Di trur mig eller ei, saa var 'e en fin fyr, som jeg er govenner med, og som har mange penger og fint hus, han bøi mig hundre kroner imella paa a Malla mi og den han hadde sjæl. Men nei tak sa'n, jeg vakke saa dom, saa jeg beit paa den. E'kke a Malla mere værdt end som hundre kroner imella, saa kan jeg ha a sjæl, sa jeg. Hadde endda fyren bydt mig to hundre, saa kunde det vært no aa spikkelert paa for en fattig stakkar; men hundre kroner da get; saapas kan 'n vinde i kortspel paa e' nat, naar som atte en bare har non domme stuter aa spelle med, og som atte har penger aa tape. Hadde det vært denne herre kjærringa mi, han hadde bydt mig hundre kroner for i mellemlag, saa skulde jeg ha sagt ja uten aa blonke. Hu e'kke saa møe værdt engang. Vil Dere ha a for indkjøpspris, saa kan Dere faa a med baade stak og trøie og hele takkelasjen. Nei den forrie kjæresten min henner angrer jeg paa. Kan Di skjønne, Di mester, Di som atte er, saa klok, hvad det kan komma sig a, atte en aldri ser mere te di græpa kvindfolka, naar som atte døm er blit gifte. Nei, naar jeg huser paa a Malla, - for 'e kjækkande jente det var; rekti en paafaul, ser Di. Aa huttemeitu! Jeg huser engang paa et julebal, hu foranstalta kvalm over hele balsalen, for det hu var saa altfor smellande vakker og fjong; vi slos om a som bikjer om et fint kjøtbein; polti og brandmandskap maatte røkke ut, og dermed blei vi utkasta hele kula, hu Malla med. Jo det var jente, som hadde vaska sig. - - Offer det ikke blei no a med vors to? Ja, Di kan saa spørre, mester. Men Di veit, kvindfolka kjenner som regel ikke sit eje bedste i saanne saker; døm flyr etter det, som er gjildt. Paa samre maaten var det med a Malla au. Hu blei synkværva a en, som atte hadde bankbok og floshat og brukte fineste margarin i haaret. Jeg blei saa forundra, saa jeg ka'kke si det, dengangen som atte hu kom og sa te mig, atte hu hadde forlova sig engang tel, og atte det naa maatte væra slut mellem vors. - - Eru spelranne gæln da? sa jeg. Huser du'kke, atte du er forlova med mig? - - Jeg huser det nok, sa a, men jeg ka'kke leve a det, deffer har jeg forlova mig med en, som har bankbok, for det kan vel ikke du gi mig allikevel, sa a. Bankbok kan jeg ikke skaffe dig, sa jeg, men bank kan du faa saa møe du vil. Og demer tok jeg a i sjinjongen og rundhjulte a, og siden saa varpa jeg a nedover trappene. Naa døm er saa ustø i kjærligheta, saa er'e ingen an' raad, end atte døm maa faa litt rundbank. Men Di veit, jeg va'kke den karen, som stod opraadd. Inna kvæln saa hadde jeg forlova mig med a Ollevine. Di veit, det e'kke saa rare sakene det da. Hu e'kke a døm, som atte folk glaner etter paa gata; hu er bare et saan almindelig kvindfolk, om jeg ska si det. Men saa ska a jo bare væra kjærringa mi au da, og Di veit en forlanger ikke saa møe a ei kjærring i den veien som a en kjærest. Di veit, kjærringa hivern hit og dit som et ant møbel; anderlessen er'e med en fin kjærest, som mere er te aa glane paa og spassere med paa gata te stas. Jeg veit inga anna raad end at jeg faar finne mig en fin kjærest ved siden a jeg, saa jeg har no aa vise frem, slik som fine folk har'e. Dettane skabberakket jeg har, ser Di - - jeg kan da'kke vise mig paa gata isammens med henner, naar folk ser vors. Det er da skam i livet paa mig au. - - Ja ja, farvel igjen da, mester! Jeg faar vel se etter a Ollevine jeg, saa a'kke drekker op den halle ladden hu skulde kjøpe te vors.»

 

Hentet fra samlingen Mange slags folk.

Tilbake til Skramstads beste

Tilbake til Skramstads bibliografi

 


 

Webredaktør: Per-Erik Skramstad

Besøk også Adolf Skramstads bror Ludvig Skramstad

Forfattersidene til Per-Erik Skramstad finner du faktisk her.

Takk og rettigheter

Rettelser, tilleggsinformasjon og kommentarer kan sendes til
Per-Erik Skramstad