Adolf Skramstad homepage

 

Hjem

Bibliografi

Brev

Bilder

Adolf Skramstads adresser

Les en fortelling av Adolf Skramstad

Skramstad

Slekt

Bli fan av Adolf Skramstad på Facebook!

Adolf Skramstad på Facebook

 

 

Adolf Skramstad

Julemoro

Jeg sat nede i den gamle bondekafe «Heftykjelderen» i Kristiania, i det inderste rum, og fik mig en taar kaffe. Det var nytaarskveld. Utenfor paa gaten dalte sneen fin som dun. Klokkerne i Vor Frelsers kirke forkyndte helgen ut over byen med malmtung røst.
    Inde var det stille. Et par andre gjester, som hadde sittet der en stund og snakket rummet fuldt av graa hverdag, var netop gaat og hadde efterladt sig en velgjørende helgefred, som endmere forhøiedes ved knitringen i kakelovnen.
    Pludselig kom der to braakende gjæster dumpende ned gjennem stentrappen fra gaten og ind i det forreste rum. Jeg hørte, den ene av dem forlangte: To gloheite kaffe da, jomfru, saa vi faar varme vors indvendig! Derefter styret de kursen mot det indre rum, hvor jeg sat.
    Se saa, nu var helgefreden og stemningen igjen brutt. Ærgrelsen laa formodentlig utenpaa mig, for den ene av de to, han som lot til at være den ordførende, stanset op et øieblik like indenfor døren, da han fik se mig, og gjorde stram honnør paa militærvis, og sa:
    - Omforladels Di, jeg ser, Di læser; ja vi ska 'kke forstyrre dere vi. Læs Di bare i fred, far; vi ska bare prate litt for vors sjelve vi, for resten ska vi væra saa rolige, saa itte e loppe ska bli ræd vors.
    Der var noget kjendt ved stemmen, og jeg saa nærmere paa ham. Jovist var det min snurrige ven fra gaten, han som engang hadde bedt mig om et laan paa nitten øre, og som derunder hadde fortalt mig en del av sit levnedsløp.
    Han lot ogsaa til at dra kjendsel paa mig; for han holdt pludselig inde med sit snak og boret øinene i mig et øieblik.
    - - Nei men i heite, beksvarte - - ja, ja, det var naa stygt aa bande paa en saan fin nytaarskveld au,  men er 'e ikke Dere da  . . . . . .?
    Jeg kunde ikke egentlig benegte det faktum.
    - Ja, Di huser naa vel mig?
    Jo nu var jeg sikker, og jeg sa det.
    - Ja, ja tak for sidst da, mester. Han rakte mig sin svære næve.
    - Nei, nei, at jeg skulde træffe Dere naa igjen da - - og akkurat naa paa nytaarskvelden'. Det er konstig au, hosdan uløkka er ute, he-he-he!
    Kameraten hans stod og glodde fra den ene til den andre uten at forstaa.
    - Ja, du kjenner da vel han derre mand' der? spurte den ordførende. Det var han, som laante vors nitten øre, engang vi skulde ha vors en ølsmeld.
    - Aa - aa naa, nei jasaa, er 'e han. Ja tak for sidst da, mester, indskjøt den andre.
    - Ja, det derre har jeg sagt det, tosken, sa den ordførende igjen. - - Men hosdan har Di tura jula da, mester? Bare bra vel? - - Kan tænke det ja. Møe ribbe og saant no, og en dram av og te au vel? He-he-he! Ja, for en maa ha sig en liten dram i jula, ser Di, ellers saa er 'e lissom inga ordentlig jul aa kalle for. - - Hosdan vi har hat det? Aa jo, dennane jula har vi naa hat lissom litt mere end almindelig morro. Ikke sandt, Kal?
    - Jo, jeg skulde mene det, bedyret den andre og gliste ved tanken.
    - Ja, saa møe morro ha 'kke jeg hat paa en julekveld non gang, det jeg kan huse. Vi traf paa et par kam'rater, som vi kjendte, ser Di, og døm hadde faat en liter i julepressang a non, døm kjendte igjen. Og naa blei vi enige om aa ha vors litt morro med dennane litern vi da, skjønner Di. Saa tok vi ind hos non, vi kjenner neri «Fjerdingen», og der fik vi en sjalong for vors sjelve med dennane litern vor. Jeg veit ikke aa pas langt det kunde væra avangsert paa kvel'n jeg, men vi hadde naa altis avangsert neri baann paa litern, og litt snurribusse var vi, og kanske vi var litt høirøsta au, og det va 'kke frit for ant end atte det var litt liv i vors heller, kan Di skjønne, for stolane og tomlitern for imellem vors, saa det dundra i væggane.
   Og bedst det var saa kom pol'ti. Og da veit Di, det blir morro. Ja, Di har kanske ingen erfaring i saant no Di, mester. Di har vel ikkeno videre med saanne folk aa bestelle. Jo da, døm kom, endda ingen a vors hadde sendt bud paa døm; det var naa vel altis en hal snes støkker a døm. Og saa tok døm'n Kal og mig, en tre fire fem støkker i hver a vors, og vilde transpetere vors ut.
    - Nei, stop litt naa, sa jeg. Di faar huse paa, hva for en kveld det er, og atte skjikkelige folk ska ha julefred og matro. Men Di veit, aa snakke fornuft te en kongstabel, det er som aa snakke te væggen. Han hørte ikke mere paa det end som kakkelommen der.
    - Di ska sættes op! skreik den ene a døm. Og dermed saa trak døm vors, ut paa gata.
    - Ja, ska vi sættes op i kveld, saa haakade ska Di ikke faa kjøre vors i en Aut'mobil; Di maa 'kke tru, atte vi spasserer te raastua en julekveld, sa je. Og dermed saa skalla jeg te han fyr'n, som holdt mig i nakken, saa hjelmen for a 'n og blei sittende fast i væggen.
    Men da skjønte døm, atte døm hadde med voksne folk aa bestelle, og atte døm ikke kunde klare vors paa den maaten, og saa blei det inga anna raad, end atte en a døm maatte fly bort paa jernbanetorje etter en Aut'mobil. Di kan tru, vi fik Aut'mobil, som hadde vaska sig. Det kom e' maskin', som var saa brei, saa hu fyldte hele «Fjerdingen» og skubba malinga a væggane paa begge sider.
    - Ja, det derre var da no aa kjøre med paa en julekveld det, sa jeg. Og saa satte vi vors oppi, han Kal der og jeg paa baksætet og alle di hal snes kongstablane rundt om vors som klæggen, og dermed saa kjørte vi einstaka beint op paa raastua og hyla og peip som et lite jernbanetog.
    Da vi kom op te raastua, saa blei det samre spetaklet igjen. Døm vilde ha vors te aa spasere op-mellem raastutrappa, ser Di, men Di kan naa vel skjønne, vi vilde ikke spassere ind paa raastua en julekveld. Saa maatte døm bære vors da, skjønner Di. Noen tok i hue og noen i armane og noen i beina, og dermed saa lempa døm vors ind te fuldmægta som to andre kollir.
    - Gu'kveld! sa jeg. og tak for sidst. Fuldmægta kjender vel vors igjen?
    - Jeg har nok den ære, sa 'n; men jeg had' ikke netop trodd, jeg skulde faat den ære naa i kveld, sa 'n.
    - Ikke jeg heller, sa jeg, men naar en har med saanne folk aa bestelle som dissane kongstablane te fuldmægta, saa er 'e ingen stedsen aa komma med fornuften, sa jeg.
    - Di har holdi kvalm i gata, sa 'n.
    - Vi ha 'kke holdi no slags kvalm vekke i gata eller an' stedsen, sa jeg. Men det var noen a vors, som mora vors med en liter i anledning julekvel'n, sa jeg, og da vi ikke hadde non an' masjasje aa ta vors fore, saa pælma vi non stolbein og lampekupler, og etterpaa kladda vi te di, som atte hadde bedt vors isammens, og det maa da væra tillatt paa en stille julekveld, sa jeg.
    - Hold kjæft og sæt dig ned, sa'n. Du og kamraten din blir hos vors inat, og saa faar vi se, hvad det kan bli te imorra, sa 'n.
    - Jeg hadde nok tænkt, vi skulde ha gaat him te vors sjelve paa Assylet i kveld, ettersom det er julekvel'n, sa jeg, men naarsomatte fuldmægta vil gi vors husrom, saa sier jeg tak som byr, sa jeg.
    Og dermed saa tok døm og lempa vors neri «Fylla» i kjeldern.
    Ja, ska jeg ligge her paa fylla julenatta, tænkte jeg for mig sjæl, saa jadden vil jeg ha lidt ekstra morro. Og dermed saa hoppa jeg op og skalla te en a di kongstablane, som føl'te vors, saa 'n trilla kant i kant vægimella. Men da kan Di tru, det 'blei julemorro. Han ringte paa bjella, og bedst det var, kom det en hal hundre støkker a baade kongstabler og poltibetjenter.
    - Ja, er 'e saa, atte Di vil bokse for alvor, sa jeg, saa kom bare an. Og dermed gjorde jeg gaapaamarsj og skalla og puffa og dulta og knuffa og dytta og klora og bet te alle kanter, saa døm blei baade gule og blaa og feolette; jeg tro 'kke, døm blir folk igjen dennane jula. Slik holdt vi paa baade han Kal og jeg, te vi blei bakbinni paa baade hænder og bein; men da maatte vi gi vors for overmagta.
    - Ja, dettane her blir nok e' dyr julemorro det, min kjære ven, sa fuldmægta om juledags formiddan, da vi kom op paa kontoret te 'n igjen. Kvalm i gata og voldsom motstand mot polti, og saa har du for din del litt paa kappa di før, veit du, sa 'n. Men vil Di la dere bli bedømt uta forhørsretten, saa ska vi se, om vi kan faa gjort det litt billigere for dere, sa 'n.
    - Uta forhørsretten?! Nei tusen tak ska fuldmægta ha, sa jeg. Men uta forhørsretten vil vi ikke bli bedømt. Ska det væra no, saa jamen ska det væra lagmandsret med jurrimænder og aktorer og deffensorer og alt saant no, saa det kan rue litt, sa jeg. Og naa gaar vi bare og venter paa, atte døm ska faa tid te aa tromme isammens dennane jurrin da; det blir altis non maaner a dettane au; men den tia gaar vel som den andre, saa vi kan komme ut og begynde paa en ny fresk igjen. - - - Ja, godt nytaar da, mester, og tak for det gamle! sa han og nikket venskabelig, idet jeg gik. Kom op i jurrin og se paa vors, saa ska Di faa Dere litt ekstra morro. Di træffer mange uta kam'ratene vore oppaa galleri, saa Di faar morsamt selskap. Og saa kan Di faa lære, hosdan Di ska bære Dere ad, naa Di vil ut og ajere litt med polti.

 


 

Webredaktør: Per-Erik Skramstad

Besøk også Adolf Skramstads bror Ludvig Skramstad

Forfattersidene til Per-Erik Skramstad finner du faktisk her.

Takk og rettigheter

Rettelser, tilleggsinformasjon og kommentarer kan sendes til
Per-Erik Skramstad