Adolf Skramstad homepage

 

Hjem

Bibliografi

Brev

Bilder

Adolf Skramstads adresser

Les en fortelling av Adolf Skramstad

Skramstad

Slekt

Bli fan av Adolf Skramstad på Facebook!

Adolf Skramstad på Facebook

 

 

 

Adolf Skramstad

Grei beskjed

Det var en sommer for nogen aar siden. Jeg var som vanlig paa fottur i et av vore større dalfører. En dag vilde jeg ta over til nabodalføret tvers over ukjendt fjeld. Da terrænget saa litt slemt ut, og jeg ikke hadde kompas, gik jeg indom en liten gaard, som laa høit opunder fjeldet, for at spørre om veien. Ute paa tunet traf jeg en jente.
    Kunde hun si mig, hvor langt det var over fjeldet, og hvor jeg skulde gaa?
    - Aa jau, det er naa utruleg langt det, da m'ta.
    - Men hvor langt kunde det være?
    - Aa det er itte saa godt veta, men stygge langt er det naa da.
    - Men hvor skulde jeg gaa for at komme snarest frem over til den andre dalen?
    - Jau, du ska naa gaa over fjellet da, sjer'u.
    Jeg visste det, men i hvilken retning?
    - E veit naa itte det e da, men e ska taalaa ved ho Randi, ho e saa gomol, saa ho veit det nok ho, da m'ta.
    Jenten gik ind efter den omtalte.
    Ho Randi kom haltende ut med en stok. Hun var gigtbrudden og hadde rindende øine; hun saa ut til at være over de otti.
    Om hun kunde si mig, hvor langt det var over fjeldet?
    - Over fjeldet? Aa jau, det e naa skjikkeleg langt det da.
    - Hvor langt omtrent?
    - Aa, det er itte saa godt veta for den, som itte e klok, men det e naa vondeleg langt da.
    - Hadde hun gaat der selv?
    - Aa jau da, fleire gonger før i tia.
    - Hvor mange timer brukte hun da?
    - Aa det gik naa med stygmye timer da.
    - En hel dag?
    - Aa nei, du veit det var ingen dag, men det var naa en  del taa en dag da. Aa er den kar'n ifraa da?
    Jeg ga besked og spurte saa igjen:
    - Kan du si mig, hvor jeg skal gaa?
    - Aa jau, du ska naa gaa indover fjellet her da.
    - Kunde hun ikke forklare veien nærmere?
    - Aa nei, itte ho, men han Immert han kunde naa gjera det han da. Ho Guri fær taalaa aat 'om Immert.
    Han Immert blev budsendt og kom langt om længe ut med næverne i bukselommerne. Han røkte snadde og spyttet mot alle verdenshjørner.
    Kunde han gi mig besked?
    - Aa er den kar'n ifraa da?
    Han fik besked om det.
    - Du er fekar kansje?
    - Nei, det var jeg da ikke.
    - Men du er handelskar kansje?
    - Nei ikke det heller; jeg var turist og vilde gjerne vite veien indover fjeldet.
    - Aa, du er turist. - Ja men du live da itte taa di! Du maa fel ha nogaa aa fara med du som anna folk. Aa er 'e du bestelle da?
    - Jeg skriver; men kan du si mig veien - - -
    - Du er paa no slags kantor du da m'ta?
    - Nei, jeg skriver bøker; men kan du - -?
    - Aa, du driv med slikt tufseri. Ja, ja, naa 'n itte arbe som anna folk, saa kan 'n nok ha tid tel aa drive omkring i fjellom i vikuvis.
    - Saa var det veien da - -?
    - - Du bur tet indmed sjølve Krestjan' du da m'ta?
    Jo eg gjorde det, men veien - -?
    -  Det ska væra stygmye folk ti den byn, ha je hørt.
    -  Det er over to hundre tusen.
    -  Du mestelege væra!
    -  Ja, saa var det veien over fjeldet da?
    - - -   Aa kan dom live taa alle desse folka da tru? Dom maa da gjera nogaa?
    Jeg gav mig over. Det var bedst at la ham holde paa, til han hadde faat sin nysgjerrighet tilfredsstillet. Han grov og spurte, han spurte og grov. Endelig lykkedes det mig at lede hans tanker ind paa fjeldveien.
    - Naa, du vil over fjellet du da m'ta.
    - Jo det vilde jeg; men kunde jeg komme over idag, eller måtte jeg overnatte underveis?
    - Du har skyldfolk derburti da, kan je tru?
    - Nei jeg har ikke det; jeg vil bare se ditbort en tur. Jeg naar vel over inden kvelden?
    - Aa, du gaar bære og driv likevæl. Ja, ja, naa 'n itte gjer nogaa anna end aa skrive bøk', saa kan 'n nok ha tid tel slikt no.
    - Behøver jeg en seks-syv timer?
    - Aa jau, hvis du itte bruke mer, saa kan du naa gaa det paa den tia da.
    - Eller er der steder, hvor jeg kan overnatte, hvis jeg ikke rekker frem?
    - Aa jau, det er naa det og da, hvis 'n er lat nok, saa 'n itte vind' fram i skjikkelig tid.
    - Og hvor er det?
    - Aa det er naa nogaa sætra da.
    - Hvor ligger disse sætrene henne da?
    - Dom ligg naa indi fjellet her da m'ta, kan du fel skjønne, hvis du har huggu i rette enda.
    Dette hørtes haabløst ut.
    Saa kom der en bygdekar efter landeveien. Der blev hilsning, stans og prat om veir og vind og utsigter. Vi stod der nu fem i samraad.
    - Jasaa, fræmundkar sjer e, sier han, som kom.
    - Den kroppen vil over fjellet, forklarer Immert. Han spør haa langt det er.
    - Det er naa stygmye mil det da, sier den anden. Om han hadde faret derover selv? Aa jau, han hadde da det.
    Hvormange timer brukte han da?
    - Aa e hokse naa itte det da m'ta, men e kom da fram.
    - Og hvor gaar saa veien?
    - Jau, du ska naa gaa indover fjellet her da, og saa tæg du fyst te vinster og saa te høger, og saa gaar du ret fram, og naa du kjem neri lia paa den andre sia, saa tæg du fyst te høger og sea te vinster, og saa gaar du milllom tu graantre og kliv over en bæk, og sea tæg du te vinster at og svinge om ei bjørk te høger, og saa gaar du rakt fram, te du kjem aat en gar', og der kan du spørja ette vægen rakt neri Bygda.

 

 

 


 

Webredaktør: Per-Erik Skramstad

Besøk også Adolf Skramstads bror Ludvig Skramstad

Forfattersidene til Per-Erik Skramstad finner du faktisk her.

Takk og rettigheter

Rettelser, tilleggsinformasjon og kommentarer kan sendes til
Per-Erik Skramstad