Adolf Skramstad homepage

 

Hjem

Bibliografi

Brev

Bilder

Adolf Skramstads adresser

Les en fortelling av Adolf Skramstad

Skramstad

Slekt

Bli fan av Adolf Skramstad på Facebook!

Adolf Skramstad på Facebook

 

 

Adolf Skramstad
En utnævnelse (fra Mange slags folk)

Jeg sat nedi Heftykjelderen ved en god varm kaffe. Det var en eftermiddag om sommeren.
    Ved et bord ved siden av sat en tykfalden godslig utseende mand i min alder, arbeidsklædt og efter alt at dømme en kutorvsgut. Han saa uavladelig paa mig, drak kaffe, spiste, slubret, men saa op paa mig igjen, som om han drog paa en gjenkjendelse. Endelig lot det til, at han var kommen til et resultat.
    - Men kjære er det ikke - - da? sa han og nævnte navnet.
    Jo, det var da det.
    - Ja var det ikke det jeg saa med en gang. Tak for sidst da mester, sa'n.
    - For sidst, sa jeg. Naar var det ?
    - Husker De ikke det da. Det var paa manøvren vel. - I det trondhjemske i 1890?
    - Javisst, javisst. Vi var nok ved hver vor bataljon, Dere og jeg, men vi tok da en kaffetaar sammens av og til.
    Jo nu husket jeg ham, han het jo -.
    - Javisst, javisst. Nei, at Dere husker det da! Men veit Dere, hvad som var det morsomste som hændte mig under den manøvren Di?
    - Nei. Fortæl mig det da.
    - Jo det var atte kongen sjel, ja han Oscar da, som dengangen kommanderte vors, kom bort og snakka te mig og utnævnte mig te korporal.
    - Nei lel.
    - Jo, det er sanning au det da.
    - Men hvordan gik det for sig ?
    - Jo Di huser, at kongen og kronprinsen, ja han kong Gustaf i Sverige, var deroppe paa Vernæsmoen og saa paa vors et par dar. Og atte vi gjorde no opvisninger og kaprifolier for di karane.
    - Ja det 'husker jeg godt.
    - Ja saa var det den dagen vi lissom skulde slaas for dissane karane da, ser Di, saa blei jeg liggende igjen en stedsen der paa plassen jeg. Du er saara du, sa kaftein, du faar ligge, te ambulansjen kommer og plokker dig op igjen.
    Vel vel, kaftein, sa jeg, jeg ha'kke nontingen imot det, og dermed saa la jeg mig tel, og da jeg hadde blit saa nonlunde aleine, saa tok jeg op skræppa og matpaasan og ga mig ikast med stompen. Best jeg laa saan, saa hører jeg hestetramp, ser Di, og da jeg ser op, saa er det 'n Oscar, ja det vil si kongen da, som kommer riendes med en general i hælene. Saa stanser'n, da'n faar se mig.
    - Men hvad er det om aa gjøre med dig da, gutten min? spørt'n.
    - Jo, Deres høivelbaarenhet, sa jeg og reiste, mig op og gjorde et kniks for 'n slik jeg hadde lært det, kaftein sa, jeg var saara og skulde bli liggende igjen tel ambulansjen kom og plokka mig op igjen.
    Aa jasaa, er du a di karane, sa'n Oscar. Men du har da ikke mista appetiten om du er aldrig saa saara, ser jeg.
    - Nei, Deres høihet, sa jeg, appetiten har jeg, den er ikke blit saara.
    - Hosdan smaker stompen idag da? spørte kongen igjen.
    - Jo tak, velbaarenhet, sa jeg, stompen smaker bra den, alvissa naar en har no godt aa lægge paa'n.
    - Jasaa du har paalæg og du? sa'n.
    - Jeg har nok det, sa jeg.
    - Hvad slags er det om jeg maa spørre da? sa'n. Det er lypsk pølse, sa jeg.
    - Er hu svært lypsk da? sa'n.
    - Aa, dom kaller a lypsk, endda hu er noksaa stille og medgjørlig a sig, sa jeg. Men kanske jeg maa ha den ære aa by Deres bevaagenhet en liten smak paa e stompeskive, sa jeg.
    - Du ska ha tak, sa'n Oscar. Stomp er det længe siden jeg har smakt, og lypsk pølse er no a det beste paalægget vi hadde i den tiden jeg ekserte, sa'n. Du faar skjære a te mig da, sa'n.
    - Ska det væra et fint smørrebrød eller skal det væra en blei da? spurte jeg.
    - Naar'n er soldat, saa ska det væra en blei saa en kjenner en har no mella tændene, sa'n Oscar. Og dermed saa skar jeg en blei som sa seks og smørte paa smør og la paa lypsk pølse som hadde vaska sig.
    - Jamen var hu god og lypsk og den pølsa der, sa'n Oscar, han aat det som han skulde ha betaling. Men hvad ska jeg naa gjøra for dig i stan' for dennane pølsa du har git mig da? spørt'n.
    - Ja jeg ska'kke ha nontingen for den, Deres velbaarenhet, sa jeg. Men vil høiheten endelig gi mig no, saa faar majesteten bestemme det sjel, sa jeg.
    - Jeg faar utnævne dig te korporal da gutten min, sa'n. Saa faar du dig tre-fire ukers ekstra morsom eksis nere paa Fredrikshald te høsten, sa'n. Og høiere dagpenger og finere klær og alt som er. Og saa kan du naa faa rangle hvor du vil henne sa'n. Er du fornøid med det?
    - Jeg takker tusen ganger, velbaarenhet, sa jeg, men saa var det det da, sa jeg.
    - Hvad var det naada? sa'n.
    - Jo det var det, sa jeg, atte jeg er saara. Jeg ophæver den kompaniordren, sa'n. Du er usaara. Gomaarn korporal, sa'n.
    Dermed saa gjord'n en kniks og en honnør, saa det rekti føik om ørane paa mig, og saa satte'n sporene i hesten og galopperte a'sted igjen, saa jeneralen næsten ikke kunde følle med'n.
    Ja slik gik det tel atte jeg blei korporal, ser Dere, og det var det stompen og den lypske pølsa som var skylder i.

 

Tilbake til Skramstads beste

 


 

Webredaktør: Per-Erik Skramstad

Besøk også Adolf Skramstads bror Ludvig Skramstad

Forfattersidene til Per-Erik Skramstad finner du faktisk her.

Takk og rettigheter

Rettelser, tilleggsinformasjon og kommentarer kan sendes til
Per-Erik Skramstad